BewindvoeringsJurist

Dé uitkomst voor alle financiële rompslomp

Als een naaste dementeert of om andere redenen niet meer in staat is zelf de financiën te regelen, komt er veel op u af. Behalve de zorgen en het verdriet moeten er praktische zaken geregeld worden: het aanvragen van beschermingsbewind bij de rechtbank, het opstellen van een boedelbeschrijving, het bijhouden van de administratie. Bewindvoeringsjurist neemt al dit werk graag voor u uit handen. Vakkundig en persoonlijk.

De hele administratie uit handen

BewindvoeringsJurist - Helene VooysAls familielid of zorgprofessional ziet u op een gegeven moment dat het niet meer gaat. Iemand is niet langer in staat zelf de financiën en administratie te regelen. En toch moeten de rekeningen betaald worden, moet er geld zijn om van te leven en moet de administratie gevoerd worden. Bewindvoeringsjurist ondersteunt u bij het:

 • opstellen van het verzoekschrift voor onderbewindstelling;
 • verzamelen van alle benodigde papieren, zoals een verklaring van een onafhankelijk arts en een CIZ-beschikking;
 • opstellen van een boedelbeschrijving voor de rechtbank;
 • bijhouden per categorie en rubriceren van iedere mutatie in de administratie;
 • opstellen van een jaarrekening en verantwoording;
 • afhandelen van alle betalingen en controleren of de facturen kloppen;
 • regelen van toeslagen;
 • verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting;
 • beantwoorden van vragen over bijvoorbeeld de hoogte van de eigen bijdrage bij opname in een zorginstelling en over de mogelijkheid dat kinderen hun deel van de erfenis na het eerste overlijden - de zogenaamde niet-opeisbare vordering na het eerste overlijden - alvast op de langstlevende kunnen vorderen als deze in een zorginstelling wordt opgenomen;
 • uitvoeren van veel bijkomende praktische en administratieve taken.

Voordelen Bewindvoeringsjurist

 • De kwaliteit van een academicus tegen een wettelijk vastgesteld laag tarief
 • Beter beslagen bij de rechtbank
 • Uitgebreide dienstverlening: juridisch, financieel, fiscaal, administratief en praktisch
 • Betrokken en persoonlijk

Ook na overlijden – Bewindvoeringsjurist

Bewindvoeringsjurist begeleidt mensen in de laatste fase van hun leven. En ook na een overlijden kunnen nabestaanden rekenen op steun en advies. Als bewindvoerder weet ik precies hoe iemand er financieel voorstond. Daardoor is het eenvoudiger de nalatenschap af te wikkelen en gaat het sneller. Ik weet welke abonnementen of voorzieningen er moeten worden opgezegd en welke bankrekeningen er zijn. Dat scheelt u een gang naar de notaris.

Lees meer over Nalatenschapsjurist na een overlijden!