Bij leven - Nalatenschapsjurist

Bij leven kunt u uw nalatenschap maar het beste al goed geregeld hebben.
Nalatenschapsjurist ondersteunt u bij de inventarisatie van uw persoonlijke situatie en geeft advies en uitleg over uw mogelijkheden. Verder kunt u Nalatenschapsjurist benoemen tot uw professioneel executeur, zodat uw nalatenschap vertrouwd, verzorgd en deskundig wordt afgewikkeld na uw overlijden. Andere diensten die Nalatenschapsjurist biedt zijn:

  • het opstellen van een cliëntendossier met daarin alle relevante persoonlijke, financiële en erfrechtelijke informatie die van belang is wanneer u komt te overlijden of niet meer in staat bent uw belangen zelfstandig te behartigen;
  • advies over een op te stellen testament of een second opinion over een bestaand testament;
  • het vastleggen van uw wensen rondom uw eigen uitvaart in een uitvaartcodicil;
  • het vastleggen van uw wensen rondom uw persoonlijke bezittingen in een codicil
Voorbeeld voorwerpen nalatenschap

Schenken

Overweegt u om te schenken? Dan informeert Nalatenschapsjurist u graag over de mogelijkheden en de fiscale regels en consequenties van mogelijke acties. U krijgt persoonlijk en deskundig advies, afgestemd op uw individuele situatie. Denk bijvoorbeeld aan:

  • uitleg over de mogelijkheden van estate planning - een mooi woord voor het zo fiscaal vriendelijk mogelijk overdragen van uw vermogen naar de volgende generatie;
  • advies over daadwerkelijk schenken of over schenking op papier;
  • het opstellen van een schenkingsplan om de toekomstig te betalen erfbelasting te verlagen;
  • advies over de vermogenstoets van de Wet Langdurige Zorg (Wlz – voorheen AWBZ) en de mogelijkheden om te voorkomen dat u later een hoge eigen bijdrage moet betalen als u in een instelling (verpleeghuis/zorginstelling) terechtkomt waarvoor een eigen bijdrage op grond van het persoonsgebonden budget (pgb) Wlz geldt.
Nalatenschap bij leven - Helene Vooys

Wensen laatste levensfase

In een levenstestament of notariële volmacht legt u uw wensen voor uw laatste levensfase vast. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijke situatie dat u niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen. Hebt u al iemand aangewezen die dat namens u kan doen? En weet diegene wat in zo’n situatie uw wensen zijn? Nalatenschapsjurist begeleidt u bij het opstellen van een levenstestament of notariële volmacht. U formuleert dan samen uw wensen en desgewenst begeleidt Nalatenschapsjurist u naar de notaris. U kunt Nalatenschapsjurist benoemen en laten optreden als uw vertrouwenspersoon, levensexecuteur of gevolmachtigde als u niet meer zelf uw persoonlijke en/of financiële belangen kunt behartigen.

Bewindvoering

Nalatenschapsjurist treedt ook op als bewindvoerder. Bijvoorbeeld wanneer u niet meer in staat bent zelf uw materiële belangen te behartigen. Verder begeleidt Nalatenschapsjurist bij het onder (beschermings-)bewind of curatele stellen van mensen die wilsonbekwaam zijn en daarom niet meer zelfstandig financiële beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een verstandelijk beperkte of minderjarige erfgenaam of een dementerende oudere.
Meer informatie over Bewindvoering

Bekijk de tarieven!