Na een overlijden – Nalatenschapsjurist

Na een overlijden komt er veel op u af. Wanneer u zelf erfgenaam bent, kan Nalatenschapsjurist u adviseren over het al dan niet aanvaarden van de erfenis. U kunt de erfenis verwerpen als u nu al weet dat de schulden in de nalatenschap veel groter zijn dan de bezittingen. Als u dat niet zeker weet, kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden. In dat geval accepteert u de erfenis alleen als de som van de bezittingen groter is dan de schulden.

Nalatenschapsjurist kan hierbij ondersteunen door:

 • de akte van beneficiaire aanvaarding of verwerping bij de rechtbank te laten opstellen;
 • te onderzoeken of een verklaring van erfrecht noodzakelijk is; 
 • te begeleiden bij het aanvragen van een verklaring van erfrecht; 
 • het opstellen van een boedelbeschrijving - een overzicht van de bezittingen en schulden op de sterfdatum van de overledene - zodat u voldoet aan de wettelijke eisen en/of de eisen die in het testament zijn gesteld.

NalatenschapsJurist na een overlijden - Helene Vooys

Afwikkelen nalatenschap

Naast de emoties hebt u na een overlijden ook te maken met veel praktische zaken.
Nalatenschapsjurist helpt u bij het afwikkelen van de nalatenschap op praktisch, financieel, fiscaal en juridisch gebied. Bijvoorbeeld door:

 • op te treden als professioneel executeur;
 • de executeurs of erfgenamen te ondersteunen;
 • de aangifte erfbelasting en de aangifte F na een overlijden op te stellen;
 • de uitvaart te laten verzorgen;
 • de nalatenschap te beheren totdat deze geheel is afgewikkeld;
 • de woning gereed te maken voor verkoop of de huurwoning te ontruimen;
 • alle praktische bankzaken en overige zaken op financieel gebied uit handen te nemen;
 • lidmaatschappen en abonnementen op te zeggen;
 • social media-accounts af te wikkelen en digitale accounts op te heffen, zoals voor nieuwsbrieven en webshops.

Benieuwd naar het gezicht achter Nalatenschapsjurist? Lees meer over Helene Vooys – Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist.