Referenties Nalatenschapsjurist

“Toen mijn tante overleed hebt u in opdracht van de kantonrechter als vereffenaar de afhandeling van de nalatenschap ter hand genomen. Ik wil u graag complimenteren voor de wijze waarop u dat gedaan hebt: heel deskundig en zeer nauwgezet, met veel begrip en empathie voor de gedachten en gevoelens van elk der erfgenamen. Ondanks dat er vele erfgenamen waren, de situatie complex was en niet alle erfgenamen even coöperatief, hebt u met veel takt en kennis van zaken de afhandeling van de nalatenschap tot een goed einde gebracht. Ik ben u daar zeer dankbaar voor en met mij vele van de erfgenamen.” (Peter Stevens)

“Bij de afhandeling van de nalatenschap van mijn schoonvader heb ik mij laten ondersteunen door de nalatenschapsjurist Helene Vooys. Zij heeft mij adequaat van bruikbare adviezen voorzien en geholpen bij het kiezen van een goede en betaalbare notaris.” (Johan Groen MSM/MBA)

“Mijn complimenten voor de zeer kundige en professionele afwikkeling van onze vragen. Uw persoonlijke betrokkenheid was voor ons heel belangrijk. We hadden het niet beter kunnen treffen.” (Bob en Lenie de Groot)

“Enkele jaren geleden, na het overlijden van mijn vader, kwam ik via een doorverwijzing van de notaris met Helene Vooys in contact. Ik was in het testament van mijn vader tot executeur benoemd. Helene Vooys hielp mij met de afwikkeling van de nalatenschap. Sindsdien ondersteunt ze mij met de administratie en regelt ze mijn aangifte inkomstenbelasting. Ook verzorgt ze inmiddels de aangifte inkomstenbelasting voor mijn man en mijn broer, die verstandelijk beperkt is. Ik ben curator van mijn broer en ben blij dat Helene de rekening en verantwoording voor de rechtbank voor mij opstelt. Daarnaast helpt ze mij met financiële zaken. Ze gaat bijvoorbeeld met mij mee naar de bank en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Voor mij is Helene Vooys meer dan een juridisch, financieel en fiscaal adviseur. Zij is een redder in nood, iemand die naast me staat en waar ik op terug kan vallen.” (Rita Goeijenbier-Roest)