Tarieven

Laagdrempelig en transparant - Nalatenschapsjurist

De tarieven van Helene Vooys NalatenschapsJurist en BewindvoeringsJuristTijdens een laagdrempelig gesprek maakt u vrijblijvend kennis met Nalatenschapsjurist. Samen bespreekt u uw situatie. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden die u zelf niet allemaal kunt overzien. Tijdens het gesprek blijkt al snel waar u in uw specifieke situatie het beste mee geholpen bent. Moet u bijvoorbeeld wel naar een notaris toe of zijn er andere oplossingen? Na een inventarisatie stelt Nalatenschapsjurist een offerte op voor de werkzaamheden waarmee zij u kan ondersteunen. U weet dan precies waar u aan toe bent. Laagdrempelig en transparant!

Wettelijk vastgestelde tarieven - Bewindvoeringsjurist

De beloningen voor bewindvoerders worden jaarlijks vastgesteld in een Regeling door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, zie daarvoor de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren via wetten.overheid.nl. Kijk voor een beknopt overzicht van de tarieven bijvoorbeeld op de website van NBPB, een van de brancheverenigingen voor professionele bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders.